תאריכי סמינר 2020 - למחנכים חדשים

 

סמינר מכון תגלית הנו עבור מחנכים חדשים שיכירו את יעדי תגלית ויהיו מסוגלים להעביר את המשתתפים תהליך חינוכי משמעותי בנושאי: זהות יהודית, חשיפה לישראל, חיבור לקהילה ויצירת שפה אחידה בין המחנכים, מטה תגלית והמארגנים. אנו מאחלים בהצלחה לכל משתתפי הסמינר.

 

 

 

סמינר 12 

חלק א

04-08/02/2020

חלק ב

01-05/03/2020

 

 

 

סמינר 13

חלק א

06-10/09/2020

חלק ב

22-26/09/2020

 

 

 

סמינר 14

חלק א

13-17/10/2020

חלק ב

01-05/11/2020